Op deze pagina vindt je verschillende filmpjes met opdrachten met betrekking op de wateropgaven van nu in Nederland, Europa en de wereld.

www.lesjedorst.nl

Een super leuke website van het Waterschap voor het basisonderwijs over schoon water!
Wat doe jij, wat kan jij? Klik op de groene balk om naar de website te gaan!

Schoon water....en vuil water

Hoe wordt kraanwater gemaakt?

Wistjedatje...
Wist jij dat je drinkwater door het riool spoelt als je de wc doortrekt? Je spoelt dan eigenlijk minimaal zes flessen spa blauw door de wc....

Opdracht:
Bekijk het filmpje en benoem alle stappen van de waterzuivering.

Welke reis maakt afvalwater eigenlijk?

 1. Hoeveel kilometer is het rioolleidingen netwerk.

 2. Hoeveel liter afval water wordt er door ons per uur geproduceerd in Nederland?

 3. Wat kan jij doen om het vuile water te verminderen?

 4. Wat kunnen we doen om regenwater beter te gebruiken?

 5. Wat is Roostergoed?

 6. Wat kan jij doen om te voorkomen dat dit in de afvoerleidingen terecht komt?

 7. Wat kan de overheid doen om dit te voorkomen?

Van poep naar stroom?

Watermanagement

 1. Welke drie zoetwaterbronnen zijn er in Nederland?

 2. Voor welke vijd zaken wordt dit water gebruikt?

 3. Waarvan zijn gebruikers van zoetwater afhankelijk in zandgebieden?

 4. Wat zijn hiervan de gevolgen?

 5. Hoe ziet de verdringingsreeks eruit?

Waterberging Volkerak-Zoommeer.
Waarom is waterberging van belang?


Droogte... een andere watersnood

Bedenk hoe we het water vast kunnen houden, zodat Nederland niet verder uitdroogt.


Kijk hierbij ook wat jij kunt doen in jouw huis en tuin en wat je kunt doen in jouw omgeving.

Wat is het effect van verdroging op de natuur?

Hoe houden we onze voeten droog?

Hoe het gebrek aan water tot conflicten kan leiden....